Możesz grać tak jak oni. Możesz spełnić swoje marzenia!

Obsługa medyczna Klubu Sport Perfect

Luty 9, 2016

Klub Sportowy Sport Perfect co roku ubezpiecza zawodników na okoliczność odniesienia kontuzji podczas treningów i meczów. Na rok 2016 proponujemy ubezpieczenie na wypadek odniesienia groźnej kontuzji. W przypadku groźnej kontuzji np. uszkodzenie łąkotki, bądź więzadeł w kolanie koszt operacji i rehabilitacji wykonanych prywatnie wynosi ok. 10000,00 zł. Oczekiwanie na operacje finansowaną ze środków NFZ to okres średnio 6 miesięcy a okres rehabilitacji to kolejne 3 miesiące.
Idąc naprzeciw maksymalnemu skróceniu czasu powrotu na boisko, od momentu odniesienia kontuzji i maksymalnego ograniczenia kosztów związanych z diagnozą, operacją i rehabilitacją, Klub Sport Perfect nawiązał współpracę z Centrum Medycznym FMC, Profesor Jarosław Fabiś oraz firmą ubezpieczeniową Compensa. Koszt ubezpieczenia wynosi 100,00 na rok a leczenie kontuzji jest bezpłatne. W ramach ubezpieczenia dostępne będą również diagnozy lekarskie, mniej groźnych kontuzji, w FMC zlecone przez Sport Perfect
Gwarantem ubezpieczenia jest Klub Sportowy Sport Perfect.