Możesz grać tak jak oni. Możesz spełnić swoje marzenia!

Ubezpieczenie na rok 2017

Styczeń 18, 2017

Ubezpieczenie na wypadek groźnej kontuzji.
Klub Sportowy Sport Perfect co roku ubezpiecza zawodników na okoliczność odniesienia kontuzji podczas treningów i meczów. Na rok 2017 proponujemy kontynuowanie ubezpieczenia na wypadek odniesienia groźnej kontuzji. W przypadku groźnej kontuzji np. uszkodzenie łąkotki, bądź więzadeł w kolanie koszt operacji i rehabilitacji wykonanych prywatnie  wynosi ok. 10000,00 zł. Oczekiwanie na operacje  finansowaną ze środków NFZ to okres średnio 6 miesięcy a okres rehabilitacji to kolejne 3 miesiące.
Idąc naprzeciw maksymalnemu skróceniu czasu powrotu na boisko, od momentu odniesienia kontuzji i maksymalnego ograniczenia kosztów związanych z diagnozą, operacją i rehabilitacją, Klub Sport Perfect nawiązał współpracę z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym OrtoMed  oraz firmą ubezpieczeniową Compensa. Koszt ubezpieczenia wynosi 120,00 na rok a leczenie kontuzji jest bezpłatne. W ramach ubezpieczenia dostępne będą również diagnozy lekarskie, mniej groźnych kontuzji,  zlecone przez Sport Perfect
Gwarantem ubezpieczenia jest Klub Sportowy Sport Perfect.
Opłatę w wysokości 120,00 zł wnosimy do końca stycznia 2017 r.