Możesz grać tak jak oni. Możesz spełnić swoje marzenia!

[ 2012-04-22 ] Wakacje piłkarskie ze Sport Perfect

Grudzień 29, 2015

Klub Sportowy Sport Perfect zaprasza na piłkarskie wakacje. Zajęcia odbywają się w ramach organizowanych przez Klub Sport Perfect półkolonii.
Terminy organizowanych półkolonii:
13.08.2012 – 17.08.2012
20.08.2012 – 24.08.2012
Miejsce półkolonii:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze(koło Andrespola).
Program półkolonii:
8.30 – przyjazd
9.00 – 12.00 treningi(turnieje, gry,zabawy)
12.00 – 12.30 basen
13.00 – 13.30 obiad
13.30 – 15.00 zajęcia świetlicowe lub basen
16.00 – podwieczorek
15.00 – 17.00 treningi
do 17.00 wyjazd z półkolonii
Oferta półkolonii dotyczy dzieci do 13 roku życia.
Treningi prowadzą byli piłkarze „Wielkiego Widzewa”: Krzysztof Kamiński, Wiesław Wraga, Sławomir Chałaśkiewicz.
Odpłatność 35,00 zł. za dzień pobytu.
Zaliczka 100,00 za każdy okres płatna w chwili zapisania dziecka i pobrania karty uczestnika półkolonii.
Półkolonie zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Łodzi.
więcej informacji:
Krzysztof Kamiński tel. 602-22-14-14